Startup – pomysł na biznes.

Dominika Baran

W otaczającej nas rzeczywistości coraz częściej o nich słyszymy. Media niejednokrotnie bombardują nas informacjami o fenomenalnych projektach, które dokonały niebywałych zmian w życiu ludzkości i uczyniły codzienną egzystencję nie tylko przyjemniejszą, ale także łatwiejszą. Mówi się o nich wiele, jednak nie każdy potrafi je zdefiniować. Dziś bez wątpienia stanowią one nieodzowny element w toku intensywnego rozwoju gospodarki.

Przede wszystkim startupy utożsamiane są z innowacyjnością. Ich celem jest wygenerowanie nowych dóbr bądź usług, nieposiadających dotychczas swego ekwiwalentu na rynku. Pionierski charakter wyprodukowanych dóbr jest głównym czynnikiem różnicującym startupy od działalności gospodarczej. Oczywiście projekty startupowe mogą stanowić odpowiedź na potrzeby konsumentów. Istotne jest jednak, by startup zaprezentował odbiorcom ofertę nowatorską, nieznaną wcześniej. Tym, co odróżnia startup od typowej firmy to także warunki realizacji obu działalności. Podczas, gdy przedsiębiorstwo funkcjonuje w oparciu o doświadczenie innych i profesjonalne wyliczenia, startup jest przedsięwzięciem realizowanym w warunkach maksymalnej niepewności. Twórcy startupów kierują się wyłącznie domniemaniem, iż stworzone przez nich dobro znajdzie uznanie klientów. Nikt nie może zagwarantować im sukcesu. Fortunna idea i silne zaangażowanie w jej urzeczywistnianie pozostają w tym przypadku jedyną siłą napędową.

Niejednokrotnie pojawia się pytanie o dogodne środowisko tworzenia startupów. Batalia toczy się pomiędzy zwolennikami świata realnego i Internetu. W każdym otoczeniu projekty typu startup mają szanse zaistnienia, lecz jak pokazuje doświadczenie, Internet stwarza ku temu większe możliwości. Przede wszystkim twórcy mają sposobność, aby dotrzeć ze swoim pomysłem do większej grupy potencjalnych klientów. W związku z tym, idealnym kanałem promocji wydają się być portale społecznościowe. Wykorzystanie tego typu serwisów nie wiąże się ponadto z nadmiernymi nakładami finansowymi początkujących przedsiębiorców.

Modelowy startup powinien charakteryzować się w głównej mierze funkcjonalnością, a korzystającym z jego dóbr lub usług konsumentom jest zobowiązany nie pochłaniać zbyt wiele czasu. Żyjemy dziś w świecie nieustannego pośpiechu. Startup winien zatem zaadaptować się do obecnych realiów i umożliwić odbiorcom łatwe, szybkie, komfortowe i przyjemne korzystanie z produktów. Wytworzone dobro (usługa) powinno być kompleksowe i obejmować swoim zasięgiem szerokie spektrum działań. Jakimi cechami natomiast powinien odznaczać się twórca startupowego biznesu? Projekt tego rodzaju z pewnością ma większe szanse na sukces, jeżeli tworzony jest przez osobę posiadającą specjalistyczną wiedzę w dziedzinie, w jakiej będzie on realizowany. Twórca startupu powinien w pełni zaangażować się w swoje przedsięwzięcie oraz wykazać się w stosunku do niego cierpliwością i pracowitością. Towarzyszące mu zdolności przedsiębiorcze z pewnością przybliżą go do realizacji jego projektu z powodzeniem.

galeria

Startupy, tak jak każde inne przedsięwzięcie, wymagają odpowiednich nakładów kapitałowych. Twórca może wykorzystać swoje prywatne środki. Nie jest to jednak konieczne, szczególnie w sytuacji, gdy istnieje szerokie spektrum źródeł finansowania. Interesującą inicjatywą jest w tym wypadku Startup School, sieci Aniołów Biznesu, Fundusz Venture Capital lub Inkubatory Przedsiębiorczości. Pomoc uzyskana w ich ramach ma nie tylko wymiar finansowy, ale także merytoryczny. Inkubatory gwarantują startupowcom infrastrukturę biurową, pieniądze, ale również kontakt z mentorami oraz szansę pogłębienia wiedzy i umiejętności.

Startupy są świetną koncepcją gwarantującą dynamiczny rozwój gospodarki. Nie jest to jednak wyłącznie zysk i tworzenie nowych miejsc pracy. Stanowią one jednocześnie doskonałą szkołę przedsiębiorczości. Twórcy zyskują okazję, aby sprawdzić swój potencjał, wykorzystać kreatywność i własną pasję. Mają możliwość kształcenia się, poszukiwania, zdobywania nowych znajomości. Warto o startupach informować i rozwijać postawy przedsiębiorcze, gdyż udany startup nie będzie wiązał się jedynie z korzyściami jego twórcy, lecz z sukcesem gospodarczym całego państwa.Dominika Baran
- ...Artykuł powstał w ramach projektu Get Inspired – przedsiębiorczość, startup, współpraca
współfinansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej
w ramach konkursu "Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2015".