Startup po polsku - perspektywy rozwoju na rynku krajowym

Tomasz Skowron

Pojęcie startup wciąż pozostaje dla wielu osób terminem nieznanym lub nie do końca zrozumiałym.

Pomimo dynamicznego popularyzowania tego określenia w środowisku nie tylko biznesowym, warto przytoczyć jego definicję. W specjalistycznym języku brzmi ona dosyć zawile - "Startup to ludzka instytucja stworzona z myślą o budowaniu nowych produktów lub usług w warunkach skrajnej niepewności". W szerokim znaczeniu startup to po prostu biznes. Zawężając jednak to pojęcie, można postrzegać je przez pryzmat nowo powstałego przedsiębiorstwa, cechującego się przede wszystkim swoistą innowacyjnością.

W ciągu kilku ostatnich lat środowisko startupów w Polsce podlegało intensywnemu rozwojowi. Wspomniane przeobrażenia oraz obecny ich stan obrazuje przejrzyście dokument "Polskie Startupy. Raport 2015", sporządzony przez Fundację Startup Poland. Wynika z niego m.in. to, że w naszym kraju funkcjonuje niemal 2,5 tysiąca startupów, które powstają głównie w dużych miastach, takich jak: Warszawa, Kraków i Poznań. Dane zamieszczone w Raporcie wskazują, że ponad połowa z nich bazuje w początkowych stadiach działania jedynie na własnych środkach finansowych.

Kwestie dofinansowania są jednak wciąż najczęstszym zagadnieniem poruszanym przez osoby zainteresowane założeniem własnego startupu. Ich potencjalni twórcy z nadzieją patrzą m.in. w kierunku polskich instytucji otoczenia biznesu, ale oczekują również sprawnych mechanizmów oraz szeregu ułatwień na rynku wewnętrznym ze strony podmiotów państwowych. Kluczowe znaczenie ma zatem kwestia, czy istnieją w Polsce przesłanki do prężnego rozwoju środowiska startupów. Na to zagadnienie należy odpowiedzieć twierdząco, mając na uwadze działania na przestrzeni ostatnich lat.

Działania podmiotów rządowych oraz pozarządowych mają niebagatelne znaczenie dla rozwoju idei startupów na krajowym "podwórku". Bezpośrednia pomoc finansowa lub doradcza jest wdrażana na różnych poziomach m.in. przez Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

galeria

W najbliższym czasie ma ona m.in. rozdysponować środki unijne na stworzenie platformy wsparcia startupów. Innymi instytucjami oferującymi wszechstronne usługi kierowane do początkujących przedsiębiorców są Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości przy uczelniach wyższych oraz parki naukowo-technologiczne. Ponadto powstaje wiele programów skierowanych właśnie do tej branży, m.in. Startup School działająca na polskim rynku od 2009 roku.

Polska może być z powodzeniem postrzegana jako lider regionu Europy Środkowo-Wschodniej w dziedzinie przedsiębiorczości oraz innowacyjności. Świadczy o tym m.in. otwarty w listopadzie 2015 roku Google Campus Warsaw, określany często mianem "centrum startupów". Jest to pierwszy taki ośrodek na wspomnianym obszarze oraz piąty biorąc pod uwagę wszystkie państwa na świecie. Głównym celem Campusu jest umożliwienie integracji społeczności startupowej z różnych państw regionu.

Przytoczone powyżej fakty stanowią niezbity dowód na ciągły rozwój środowiska startupów na rynku krajowym. Wsparcie polskiej innowacyjności leży w interesie zarówno władz państwowych, jak i prywatnych podmiotów. Inwestorzy są obecnie nastawieni na wyszukiwanie ciekawych inicjatyw i przy udziale środków finansowych pomagają wprowadzić je w życie. W ciągu kilku najbliższych lat startupy nie przestaną cieszyć się popularnością oraz będą stanowić niepowtarzalną szansę dla osób stawiających pierwsze kroki w biznesie.

Tomasz Skowron
– ......Artykuł powstał w ramach projektu Get Inspired – przedsiębiorczość, startup, współpraca
współfinansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej
w ramach konkursu "Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2015".